Psychologie-fobie

30. 01. 2009 | † 17. 08. 2013 | kód autora: nnB

Fobie

Fobie

je úzkostná porucha charakterizovaná chorobným, bezdůvodným strachem z věcí nebo situací. Postižený si nesmyslný strach plně uvědomuje, ale není schopen ho vlastní vůlí potlačit. Fobie má svůj objekt, na který je vázána a podle kterého je také pojmenována. Existuje mnoho různých druhů fobií.

Psychické příznaky

·

·

·

·

obava ze smrtiobava ze ztráty vědomíobava ze ztráty kontroly, zešílení pocit, že okolí nebo on/a sám/a je změněn/a

Tělesné příznaky

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

pocity znecitlivění nebo mravenč· ení návaly horka nebo chladu toč· ení hlavy závraťneklid, víření v břiše bolesti na hrudníku obtížné dýchánísuchost úst chvění se č· i třes bušení srdce, zrychlený puls

Druhy fobie:

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

ze ztráty mobilního signálu - nomofobie z čo ísla 6 - hexafobie z čo ísla 4 - tetrafobiez čo ísla 13 - triskaidekafobie ze sňatku - gamofobie z jídla - cibofobiez božího hněvu - teofobie mužů před ženami - gynofobie z čo ernochů - negrofobie před vysycháním míchy - tabofobiez možnosti být pohřben za živa - tafefobiestrach ženy z porodu - tokofobie ze spánku - hypnofobiez vlastní osoby - autofobie ze železnice - siderodromofobie z ulic - dromofobie z vlasů a chlupů (např. v pokrmech) - trichofobie z mostů - gefyrofobie z ostří - aichmofobie z chůze - basifobie z posvátných věcí - hierofobieze smrti - thanatofobie z toho, že si čo lověk počo íná nemotorně - kakotechnofobie z hmyzu - entomofobiez ohně - pyrofobieze špíny - mysofobie z uzavřených prostor - klaustrofobie z hadů - ofidiofobie z výšky - akrofobie z určo itých zvířat - zoofobie ze sociálního (mezilidského) kontaktu - Sociální fobie

Léčba:

 

Využívá se expoziční terapie. Pacient je postupně vystavován obávaným situacím (začíná se od situací působící nejnižší úzkost). Tato technika je založena na faktu, že úzkost nemůže růst do nekonečna a po určité době začne klesat.

Expozice by měla trvat dostatečně dlouhou dobu aby došlo k poklesu úzkosti. Měla by být prováděna systematicky alespoň 1x denně a to jak za dohledu terapeuta tak samostatně. K náročnějším situacím by se mělo přecházet až po zvládnutí těch méně náročných


Zobrazit další články tohoto autora

Další články z rubriky skola

Související články

Copyright © 2008-2020 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.