Biologie-etnická antropologie

30. 01. 2009 | † 17. 08. 2013 | kód autora: nnB

Etnická antropologie

Zabívá se studiem proměnlivosti tělesných znaků a vlastností člověka HOMO SAPIENS v prostoru a v čase. Lidská plemena vznikla jako následek postupného genetického rozlišování, k němuž docházelo po rozsáhlých migracích lidí v době ledové. Tehdejší velmi řídké osídlení a velké vzdálenosti vedly k izolaci skupin vystavených dlouhodobě rozdílným přírodnímpodmínkám. Rozdíly v pigmentaci vznikly pravděpodobně také jako přizpůsobení životnímu prostředí. Populace se světlou pletí žily původně zřejmě v oblastech s mírným až chladnějším podnebím, populace se žlutou pletí v oblastech tropických pralesů a vysokými srážkami a populace s tmavou pletí pak v oblastech bez lesů. se silným slunečním zářením. Z biologického hlediska se dnešní člověk jeví na celém světě jako komplex populací, vzniklý z jediné skupiny společných předků. Dlouhodobé izolacemalých skupin jsou příčinou genetických posunů a rozlišování populací téhož druhu na plemena. Každé plemeno je vybaveno více těmi vlastnostmi, které nejlépe korespondují s prostředím, ve kterém žije. Rozdíly ve společensko-ekonomickéa kulturní ůrovni jsou způsobeny nerovnoměrným společenským vývojem. Teorie popírající rovnocennost plemen se označuje jako rasismus. Z pohledu poznatků moderní vědy se dělení lidí do ras a rasových skupin jeví jako nepodstatněné, zastaralé a vcelku zbytečné. Průměrné biologické rozdíly mezi lidskými skupinami sice existují, ale rozsah individuálních schopností přizpůsobovat  se neustále se měnícímu prostředí rozdílný není. Porovnáním těchto individuálních  schopností uvnitř jedné rasy lze zjistit, že rozdíly v tomto směru neexistují- lidské rasy jsou si rovnocenné.


Zobrazit další články tohoto autora

Další články z rubriky skola

Související články

Copyright © 2008-2020 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.